Privatlivspolitik

SkydiveX - Faldskærmsudspring

Vores privatlivspolitik er senest opdateret:
04/2020

Hvem er ansvarlig for dine personlige oplysninger?
SkydiveX er ansvarlig for de personlige oplysninger, du giver os, og ansvarlig for dine personlige oplysninger i henhold til gældende lov om databeskyttelse.

SkydiveX.dk
Ikastvej 7
7361 Ejstrupholm
Danmark

CVR: 41388137

Databeskyttelseserklæringen indeholder følgende:
- Hvilke data gemmer Skydivex?
- Hvordan opbevares dine data og hvilke formål anvendes de til?
- Hvad er dine databeskyttelsesrettigheder og valgmuligheder hertil?
- Samtykke til brug af foto- og videofiler.

1. Hvilke data bearbejder SkydiveX?
SkydiveX tilbyder dig et bredt omfang af forskellige tjenester, som du kan anvende og benytte på forskellige måder. Det gælder alt efter om du kontakter os online, via vores website, telefonisk, personligt eller på anden vis. I den forbindelse optræder der en række forskellige data fra forskellige kilder, og mange af de data, som vi hos SkydiveX bearbejder, er data og oplysninger, som du meddeler os, når du anvender vores tjenester eller kontakter os. Det gælder eksempelvis når du registrerer dig igennem vores bookingsystem og i den forbindelse angiver dit navn, e-mailadresse osv.

Vi modtager også tekniske enheds- og adgangsdata, hvilke registreres automatisk, når du interagerer med vores tjenester. Hertil oplysninger om, hvilke enheder du anvender til at besøge vores website. Ydermere indsamler vi data igennem vores egne dataanalyser (hertil inden for rammerne af markedsforskningsstudier). Slutningsvist modtager vi også data om dig fra tredjemand, herunder fra oplysningstjenester og betalingstjenesteudbydere.

2. Hvordan anvender SkydiveX dine data?
Hos SkydiveX bearbejder vi dine data i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, og i den forbindelse overholder vi naturligvis principperne vedrørende databeskyttelse i forbindelse med bearbejdning af personrelaterede data. Dine data bearbejdes udelukkende til det formål. at optimere shopping-oplevelsen, herunder købsforløbet og levering af ydelser, markedsføring (herunder personlig og individualiseret reklame), forretningsprocesser samt sikkerheden for vores tjenester.

2.1. Oplysninger om website
Vi anvender dine data til levering af SkydiveX's website. Udover enheds- og adgangsdata, som opstår ved interaktion med vores website, afhænger arten af dataene samt bearbejdningen deraf især af, hvordan du anvender de funktioner og ydelser, vi stiller til rådighed på websitet. Vi anvender udelukkende disse data inden for rammerne af optimeringen af din shopping-oplevelse og opstillede ydelser samt til personlig og individualiseret reklame, jfr. nærmere punkt (ovenfor)

2.2. Oplysninger om værdikuponer samt gavekort
De data, der meddeles af SkydiveX-værdikuponer og gavekort ved bestilling af et tandemspring, anvender vi til kontrol og bearbejdning af såvel bestillingen, udstedelsen- samt indløsningen af værdikuponer og gavekort. Dette omfatter ligeledes protokollering og bearbejdning af data, der knytter sig til selve anvendelse af værdikuponer og gavekort. Dette er især med henblik på at forebygge og forhindre bedrageri.

2.3. Hvem videregives dine data til?
SkydiveX giver kun dine data videre, hvilke det er tilladt i medfør af europæisk databeskyttelseslovgivning. Vi har et tæt samarbejde med nogle tjenesteudbydere, hertil i forhold til vores bookingflow samt tekniske tjenesteudbydere til drift af vores datacenter. Disse tjenesteudbydere får kun adgang til dine data i det omfang og det tidsrum, det påkræves at tilvejebringe den pågældende ydelse.

3. Hvilke datarettigheder har du?
Du har under hensyntagen til de respektive betingelser følgende databeskyttelsesrettigheder:
- Ret til oplysning (artikel 15 i DSGVO)
- Ret til sletning (artikel 17 i DSGVO)
- Ret til berigtigelse (artikel 16 i DSGVO)
- Ret til begrænsning af bearbejdningen (artikel 18 i DSGVO)
- Ret til dataportabilitet (artikel 20 i DSGVO)
- Ret til at klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse (artikel 77 i DSGVO)
- Ret til tilbagekaldelse af samtykke (artikel 7, stk. 3, i DSGVO)
- Ret til at gøre indsigelse mod bestemte databehandlingsoperationer (artikel 21 i DSGVO)

På grund af udviklingen af vores website samt implementeringen af nye teknologier med det formål at forbedre vores ydelser, således du får en bedre shopping-oplevelse, anbefaler vi, at du fra tid til anden gennemser denne databeskyttelseserklæring, da denne løbende ændres.

Du er er altid velkommen til at kontakte os for nærmere spørgsmål og svar vedrørende databeskyttelse og håndhævelse af dine rettigheder ved at sende os en mail på info@skydiveX.dk.

3.1. Hvornår sletter vi dine data?
Vi gemmer dine personrelaterede data, så længe det kræves for at opfylde de formål, hvilke er beskrevet i bestående databeskyttelseserklæring. Dette gælder særligt med henblik på opfyldelse af vores aftale-, kontrakt- og lovgivningsmæssige forpligtelser.

Ønsker du at få slettet dine data, så tøv ikke med at kontakte os!

3.2. Hvordan beskytter vi dine data?
Hos SkydiveX er sikkerhed absolut vores første prioritet - og det gælder også i forhold til opbevaring og bearbejdning af dine personrelaterede data. Dette sikrer vi os ved hjælp af kodningssystemet SSL (Secure Socket Layer). Derudover sikrer vi vores website og øvrige systemer ved brug af tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som beskytter dine personrelaterede data mod uhensigtsmæssig og uautoriseret adgang, tab, ødelæggelse, hacking mv.

4. Hvornår anvender SkydiveX dine billeder og videoer til markedsføring?
SkydiveX anvender kun de billeder-/videoer, hvilke er givet tilladelse til som følge af en underskrevet samtykkeerklæring. Den til tids gældende samtykkeerklæring forefindes her.

4.1. Hvornår kan samtykke til brug af billeder og videoer tilbagekaldes?
Under hensyntagen til gældende lovgivning for databeskyttelse kan et samtykke tilbagekaldes tilenhver tid ved kontakt. Eventuelle materiale vil ved tilbagekaldelse af samtykke nedtages-/fjernes hurtigst muligt.

Brug af cookies
Du finder vores oplysninger vedrørende vores brug af cookies her.